• Instagram
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
Screen Shot 2018-11-02 at 12.31.48 PM.pn

Founder/Marketing, Social Media Manager

Yuanyue Chen

Founder/Photography Director

Yongqi Liu

PR & Marketing, Event Coordinator

Changmou Zhang

Program Adviser

Jialin Li

Media

Helen He

Financial 

Hunte Liu

Advisor

Dr Drouin

CONTRIBUTOR

Paul Odenwaldt

Ai Csuka

Ford Guo

Coby Hu

Hannah Gulledge

Ena Meghan

GB Zeng

Huiling Yao

Kimmy Yang

Vinson Meng

Paul Pianta

Sharon Yang

Fin Koh

Yvette Yu

Jesse Chen

​Rose Chan

Leslie (Yiren) Wang

Ken Lei

Ying Ji

Serena Qian

​Larry Pang

ABOUT

CONTACT

SERVICE

SHOP